Sidorna drivs och uppdateras av
Annons

Allmänt

LS (IHC), Intelligent House Control, är ett intelligent styrsystem för intelligens i fastigheter. Till exempel villor, kontor, lägenheter upp till ca. 250 kvm. Men även i vissa industrilokaler med mera kan LS (IHC) också användas. Thorsman, Lexel, Eljo (IHC) marknadsfördes av Schneider Electric AB och Elko LS av Elko AB. Systemet marknadsförs ej längre i Sverige.

Beskrivning

LS (IHC) ett centraliserat eller delcentraliserat system där de logiska funktioner utväderas i den centrala styrenheten. Styrsignalerna skickas till/från styrenheten till/från in- och utgångsmodulerna. Till modulerna ansluts övriga enheter som skall ingå i systemet, t.ex. tryckknappar, dimrar, belastningar m.m.

Kontroll

LS (IHC)-systemet integrerar belysning, kraft, värme, ventilation, passagekontroll, inbrotts- och trygghetslarm i Din fastighet, vilket regleras med strömbrytare, tryckknappar eller fjärrkontroller. Rörelsedetektorer, tidur, modem och skymningsrelä etc. gör att möjligheterna blir mer automatiserade.

Förbättrad elmiljö

Anläggningsdelarna är, där de ej brukas, spänningslösa. Detta innebär att elektriska eller magnetiska fält i dessa delar inte existerar. I de klenspänningskablar som styr LS (IHC)-systemet är fälten så små att de är försumbara.

Teknik

För att du skall få ett bra grepp om LS (IHC) så finns det en teknisk beskrivning över systemet.

Programmering

Om ditt LS (IHC)-system är installerat sedan tidigare så är det programmerat med funktioner. Denna programmering går att ändra vid behov, beroende på vilken version av IHC din anläggning har.

Mer om programmering >>>